Preuzimam kontrolu nad svojim osobnim podacima

Ovo nisu još jedna pravila o zaštiti osobnih podataka, ovo je vaš osobni alat koji vam može pomoći u donošenju ispravnih odluka.

Možete upravljati svojim osobnim podacima koje ćete podijeliti sa tvrtkom SOMFY

Datum i najnovije ažuriranje: 04.08.2021

Odlučujem o onome što tvrtka SOMFY smije činiti s mojim podacima

Podaci koje dijelim s tvrtkom SOMFY

SOMFY prikuplja moje podatke kad ih dijelim dobrovoljno, kad pretražujem internetske stranice tvrtke SOMFY ili kad se putem kolačića prijavim za primanje sadržaja na društvenim mrežama.

Podaci koje šaljem SOMFY-ju i podaci po kojima se me može identificirati :

Na primjer :

 • moje puno ime i titula
 • moje adrese (e-pošta, broj mobitela, adresa stanovanja)
 • moj broj klijenta
 • moji podaci o banci i kreditnim karticama
 • moj potpis
 • moj datum rođenja
 • svaka fotografija ili video koje javno objavljujem
 • moji biometrijski podaci
 • naziv moje tvrtke
 • moj položaj u tvrtki

U slučaju posjeta u uredu tvrtke SOMFY morat ću ostaviti;

 • svoje puno ime
 • naziv svoje tvrtke
 • ime mog domaćina u tvrtki SOMFY
 • broj moje osobne karte
 • broj registracije mog vozila

Moji podaci o pregledavanju i potrošnji koje SOMFY prikuplja kada koristim jedan od njihovih proizvoda ili usluga :

Na primjer :

 • bilo koje podatke o lokaciji koje im ustupam
 • proizvodi ili usluge koji me zanimaju ili koji zanimaju moju tvrtku
 • moje mišljenje i sklonosti u vezi s proizvodom
 • moje komunikacijske sklonosti
 • moji komentari o uslugama SOMFY
 • datum pretplate na usluge
 • određene informacije prikupljene s mojih upravljačkih uređaja, uključujući datoteke dnevnika, podatke o uređaju, mrežne podatke
 • moja IP adresa
 • moj ID u oblaku

U slučaju posjeta uredima tvrtke SOMFY, također mogu se bilježi: datum, vrijeme mog dolaska i odlaska iz ureda tvrtke.

Upravljam s načinom na koji tvrtka SOMFY obrađuje moje podatke

  • upravljanje i održavanje poslovnog odnosa,
  • upravljanje mojim narudžbama, odnosno: plaćanjem, otpremom gotovih proizvoda i obavještavanjem o statusu narudžbi
  • pružanje usluga u skladu s ugovorom,
  • aktivirajnje mog Somfy uređaja.
  • upravljanje mojim prigovorima kad koristim jedan od namjenskih SOMFY kanala
  • upravljanje mojim zahtjevima kad kontaktiram timove za odnose s medijima na sajmovima ili događajima u kojima sudjelujem
  • upravljanje mojim zahtjevima timovima zaduženim za odnose s ulagačima putem obrasca za kontakt na internetskoj stranici tvrtke SOMFY
  • obrada svakog mog eventualnog zahtjeva
 • SOMFY će izbrisati moj telefonski broj ili adresu koje im više ne trebaju.

Dajem svoj pristanak tvrtki SOMFY

Da mi šalje biltene o svojim proizvodima i uslugama

Na primjer : SOMFY može koristiti moju e-mail adresu za slanje najnovijih inovacija i oglasa

Kako o tome odlučujem?

Mogu odbiti i to neće utjecati na moj ugovorni odnos s tvrtkom SOMFY, ali u tom slučaju neću primati pregled informacija.

Za slanje promotivnih informacija o proizvodima i uslugama tvrtke SOMFY.

Na primjer : SOMFY moju e-mail adresu može koristiti da me obavještava o trenutnim promocijama ili pošalje kupone.

Kako o tome odlučujem?

Mogu odbiti i to neće utjecati na moj ugovorni odnos s tvrtkom SOMFY, ali u tom slučaju neću imati pristup određenim promocijama.

Za slanje promotivnih informacija o mojim proizvodima i uslugama tvrtke SOMFY.

Na primjer : SOMFY moju e-mail adresu može koristiti za slanje biltena o proizvodima koje posjedujem i dodatnim proizvodima koji bi me mogli zanimati.

Kako o tome odlučujem?

Mogu odbiti i to neće utjecati na moj ugovorni odnos s tvrtkom SOMFY, ali u tom slučaju neću moći dobivati prilagođene savjete.

Da me upita za mišljenje u sklopu ankete o zadovoljstvu SOMFY-jevih proizvoda i usluga

Na primjer : ako iskažem svoje mišljenje o nekom proizvodu, SOMFY to mišljenje može poslati svojim internim timovima, a s ciljem poboljšanja razine mog zadovoljstva.

Kako o tome odlučujem?

Mogu odbiti i to neće utjecati na moj ugovorni odnos s tvrtkom SOMFY, ali u tom slučaju neću moći sudjelovati u neprestanom poboljšavanju proizvoda koji mi se sviđaju.

Imam SOMFY račun
Pristupam svojim podacima
Nemam SOMFY račun
Pristupam svojim podacima

U svim navedenim slučajevima osobne podatke prikupljamo ili obrađujemo u skladu s važećim zakonima.

Moje postavke se primjenjuju kad:

 • posjetim internetsku stranicu tvrtke SOMFY
 • kad komuniciram s tvrtkom SOMFY vezano uz upravljanje mojim ugovornim odnosom
 • kad koristim SOMFY-jev uređaj
 • povezujem se na određene platforme ili druga rješena koja nudi SOMFY.

SOMFY ponekad može prikupljati informacije o meni od trećih strana ili drugih javno dostupnih izvora.

Na primjer :

Informacije dostupne na internetskoj stranici moje tvrtke ili iz javnih registara poput Trgovačkog registra.

Razumijem tko može pristupiti mojim podacima

SOMFY ne prodaje trećim stranama nikakve osobne podatke.

SOMFY smije, samo i ako je to potrebno, podijeliti moje podatke sa svojim zaposlenicima iz raznih odjela i drugim tvrtkama iz  SOMFY grupacije.

 

SOMFY može podijeliti moje podatke i:

 • s trećim stranama, pružateljima usluga koji SOMFY-ju pomažu u provođenju njegove misije, na primjer: dobavljači softvera, usluge hostinga ili pravnog/poreznog savjetovanja, kao i usluge prijevoza ili kreditnih kartica/bankovnih usluga
 • Ako je poslovni subjekt SOMFY pripojen ili prodan drugoj tvrtki.

SOMFY dijeli moje podatke samo kad mora obavljati svoje profesionalne obveze i održavati poslovnu strukturu učinkovitom (odnosno, u svom legitimnom interesu):

Na primjer:
Podijeliti moju adresu s vanjskom prijevozničkom tvrtkom da bi dostavio moju narudžbu

Na primjer:
Podijeliti moje podatke sa zaposlenicima i tvrtkama grupacije SOMFY za potrebe središnjeg upravljanja mojim korisničkim ili dobavljačkim računom.

U slučaju dostave podataka trećim stranama, SOMFY osigurava da se moji podaci obrađuju i štite u skladu s pravnim standardima koji se primjenjuju na osobne podatke.

 

SOMFY-jevi serveri su većinom smješteni unutar Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske. SOMFY će moje podatke prenijeti izvan Europske unije samo bitnim pružateljima usluga koji primjenjuju ista pravila zaštite kao i u EU.

Ostvarujem svoja prava

U slučaju pitanja ili poteškoće u vezi s mojim osobnim podacima kontaktiram službenika za zaštitu podataka 

Napomena: SZP mi neće moći pomoći s drugim pitanjima kao što su postprodajna usluga, moje narudžbe, itd.

Obratit ću se SZP ako

Etika i obveze tvrtke SOMFY

SOMFY se obvezuje da će osobne podatke obrađivati samo na način koji je primjeren, relevantan i ograničen na svrhe u koje su prikupljeni.

 
Kako SOMFY štiti moje podatke?

SOMFY provodi niz tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje i zaštitu mojih osobnih podataka od bilo kakvog uništenja, gubitka, izmjene ili neovlaštenog pristupa.

Osoblje, agenti i podugovaratelji tvrtke SOMFY koji obrađuju moje podatke vezani su obvezom povjerljivosti ili moraju poštivati odgovarajuću regulatornu obvezu povjerljivosti.

SOMFY svim trećim stranama pružateljima usluga nameće primjenu strogih obveza osiguranja u skladu s predviđenim ovom Politikom.

 

SOMFY ne prodaje trećim stranama nikakve osobne podatke.

 

Kako SOMFY pohranjuje moje podatke?

SOMFY čuva moje podatke onoliko koliko je potrebno za izvršenje ugovora ili ispunjavanje obveza čuvanja određenih važećim zakonima i propisima (na primjer, u porezne ili revizijske svrhe).

Na primjer, SOMFY na svojoj internetskoj stranici pohranjuje kolačiće najviše 13 mjeseci, računovodstvene dokumente (račune, narudžbenice) 10 godina, ugovore 5 godina od datuma prestanka ugovora.

Kad više nije potrebno čuvati podatke kojima me uvijek mogu identificirati, SOMFY ih može izbrisati, učiniti tajnima ili objediniti tako da me više nije moguće identificirati kao jednu fizičku osobu.

Često postavljana pitanja

 • Datum izrade ove Politike naveden je u Uvodnom dijelu. SOMFY ovu Politiku može izmijeniti u bilo kojem trenutku i bez obveze da me o tome obavijesti osim ako se izmjene odnose na materijalne izmjene koje mogu utjecati na moja prava – u skladu s važećim zakonskim standardima. U tom slučaju će me tvrtka SOMFY obavijestiti o promjenama na način da na početku ove Politike istakne poruku s informacijom o izmjeni podataka. 

 • Ova Politika se ne primjenjuje zaposlenike tvrtke SOMFY ili kandidate koji se mogu pozvati na SOMFY-jevu Politiku zaštite podataka objavljenu na web stranici za karijeru: https://www.somfy-group.com/en-en/careers/getting-to-know-us/somfy-privacy-policy-recruitment.

 • SOMFY određuje kako, kada i zašto prikuplja i koristi osobne podatke.

  („Voditelj obrade podataka“) je odgovoran za osobne podatke koje dijelim.

  Identitet Voditelja obrade podataka ovisi o tome tko sam ja:

  • Ako sam posjetitelj jednog od internetskih mjesta (osoba koja samo posjećuje stranice našeg internetskog mjesta), Voditelj obrade podataka je društvo SOMFY predstavljeno na ovom mjestu.
  • Ako sam ulagač, Voditelj obrade podataka je SOMFY SA, 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Francuska.
  • Ako sam kupac ili dobavljač, Voditelj obrade podataka je pravna osoba koja upravlja mojim poslovnim odnosom s tvrtkom SOMFY. Odgovarajuće informacije mogu se pronaći na računu ili narudžbenici koju primim ili u ugovoru sklopljenom s tvrtkom SOMFY.

  Svi drugi pojedinci, osim zaposlenika koji rade na održavanju SOMFY internetskih mjesta, Voditelj obrade podataka je subjekt koji upravlja mojim odnosom s tvrtkom SOMFY. Dozvoljeno mi je pregledavati informacije navedene u ugovoru koji sam sklopio s tvrtkom SOMFY ili dobivene iz mog uobičajenog kontakta u tvrtki SOMFY.

Saznaj više

Puna verzija SOMFY-ovih pravila o korištenju i čuvanju osobnih podataka nalazi se ovdje