Pravne informacije

1. O nama

     Somfy predstavništvo za Hrvatsku (BFT-ADRIA d.o.o.) sa sjedištem u Dražicama, Obrovac 39 je vlasnik ove internet stranice. Somfy predstavništvo           za Hrvatsku pripada grupaciji SOMFY ACTIVITES SA, sa sjedištem u Cluses-u, Francuska.

2. Dostupnost usluga i jezik

     Ova internet stranica je isključivo namijenjena korisnicima koji žive na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ova stranica je samo na Hrvatskom       jeziku. Svaka komunikacija s vama, korisnicima, biti će na Hrvatskom jeziku.

3. Prava intelektualnog vlasništva

   1.AUTORSKA PRAVA
             
1. Zaštita autorskih prava:

                      a. Ova internet stranica kao i sadržane informacije (uključujući slike, crteže...) je zaštićena autorskim pravima. Autorska prava SOMFY                                      ACTIVITES SA, 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Francuska. Sva prava su stoga pridržana.

                      b. Ova internet stranica je rezultat suradnje SOMFY ACTIVITES SA, 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Aurelius Interactive, Ul.                                  Rzemieślnicza 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poljska i Cross Systems - Groupe Micropole Univers, 45B, route des Acacias, 1227                                      Carouge Geneva, Švicarska.

    2. Uvjeti korištenja naše internet stranice:

                         a.Sve informacije na našim internet stranicama koje se ne nalaze u "preuzimanju datoteka" (datoteke posebno namijenjene preuzimanju)                               ne bi smjele biti tiskane ili reproducirane, u cijelosti ili djelomično, na bilo koji način.

                         b.Informacije sadržane u "preuzimanju datoteka" mogu se ispisati ili preuzeti za informativne, ali ne u komercijalne svrhe. Također se ne                                 bi smjele davati ili pokazivati bilo kojoj trećoj strani, niti se širiti dalje. Svaka kopija takvih podataka mora sadržavati sva naša autorska                               prava i obavijesti o vlasništvu, a naš status o autorstvu mora uvijek biti potvrđen. Nemate dopuštenje za izmjenu tih informacija bilo u                                 papirnatom ili digitalnom obliku, a ne smijete koristiti nikakve ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koje grafike koje su                               odvojene od bilo kojeg popratnog teksta.

                         c.ZADRŽAVAMO PRAVO NA ODBIJANJE TAKVOG OVLAŠTENJA U BILO KOJEM TRENUTKU PO UPOZORENJU, POSLANOM                                                          POJEDINAČNO ILI DANOM NA OVOJ INTERNET STRANICI. BILO KOJE KORIŠTENJE NAKON UPOZORENJA, BLOKIRA SE ODMAH.

2. ZAŠTITNI ZNAKOVI

             1. Naši zaštitni znakovi:

                        a.Djelomični popis naših često korištenih zaštitnih znakova: SOMFY, Logo Somfy (star) mali, kopija Somfy loga, ACTIVE CONTROL                                         SYSTEM, ANIMEO,ALTUS,AXORN ,AXOVIA, CENTRALIS, CHRONIS, CLIC&UP, EOLIS, INTEO, INIS, IPSO, KEASY, KEYTIS, MEMORIS,                                       METEOLIS, OREA, ORIENTA, OXIMO,PASSEO,Powered by Somfy , RADIO TECHNOLOGY SOMFY, ROLLMASTER, SOLIRIS, SOMFY DRIVE                               CONTROL, SOMFY HIPRO, TELIS, TELIS SILK, TELIS , PATIO,WINDOROLL.

                         b.Uporaba bilo kojih od naših zaštitnih znakova je zabranjena, osim ako niste izričito s naše strane dobili ovlaštenje u pisanom obliku.

               2. Zaštitini znakovi treće strane:

                          a.Sve informacije na našim internet stranicama koje se ne nalaze u "preuzimanju datoteka" (datoteke posebno namijenjene preuzimanju)                            ne bi smjele biti tiskane ili reproducirane, u cijelosti ili djelomično, na bilo koji način.

                          b.Informacije sadržane u "preuzimanju datoteka" mogu se ispisati ili preuzeti za informativne, ali ne u komercijalne svrhe. Također se ne                              bi smjele davati ili pokazivati bilo kojoj trećoj strani, niti se širiti dalje. Svaka kopija takvih podataka mora sadržavati sva naša autorska                                prava i obavijesti o vlasništvu, a naš status o autorstvu mora uvijek biti potvrđen. Nemate dopuštenje za izmjenu tih informacija bilo u                                  papirnatom ili digitalnom obliku, a ne smijete koristiti  nikakve ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koje grafike koje su                              odvojene od bilo kojeg popratnog teksta.

3. HIPERTEKSTUALNE VEZE

           1. Linkovi s naše strane: pružamo hipertekstualne linkove na razne druge internet stranice kako bi vama olakšali. Međutim, mi ne predstavljamo                  niti kontroliramo bilo koju od tih internet stranica, niti smo odgovorni za njihov sadržaj.

           2. Izrada linkova (veza) prema našim internet stranicama zahtijeva naše prethodno pismeno odobrenje. Čak i kada je odobrenje dano, u slučaju da                 presudimo da bi naši interesi mogli biti u opasnosti, zadržavamo pravo na zahtjev da se dani link (veza) odmah ukida.

4. DRUGA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

           1. Svaki proizvod, proces ili tehnologija opisani na ovoj internet stranici mogu biti predmet drugih prava intelektualnog vlasništva pridržanih                            nama ili trećoj strani.

           2. Nijedno pravo na korištenje prava intelektualnog vlasništva se ne odobravaju ovime.

4. Ciljano korištenje i korisnici

     Ova internet stranica je isključivo namijenjena fizičkim osobama s prebivalištem u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

5. Opće odgovornosti

         1. Trudimo se opskrbiti vas točnim, potpunim i aktualnim informacijama. Međutim, ne pružamo nikakvo jamstvo na informacije koje su sadržaj                      ovih internet stranica.

         2. Zadržavamo pravo na ažuriranja ili izmjene bilo kojeg podatka sadržanog na ovim stranicama bez prethodne najave. Naime, prikazani proizvodi               mogu se mijenjati ili zabraniti u bilo kojem trenutku.

         3. Mi ne možemo zajamčiti da su informacije na ovim stranicama u skladu s lokalnim zakonima u vašoj zemlji. Ovoj internet stranici pristupate na                 vlastitu inicijativu teste odgovorni za poštivanje svih zakona o javnom redu u vašoj zemlji.

         4. Pozivamo vas da provjerite sve informacije koje su sadržaj internet stranice sa Somfy predstavništvom za Hrvatsku (BFT-ADRIA d.o.o.),                              Obrovac 39, 51218 Dražice, Hrvatska.

         5. Pristup i korištenje ove internet stranice i njezinog sadržaja je na vlastitu odgovornost. Zaštita od bilo kakvih virusa ili drugih po prirodi                               destruktivnih i štetnih stvari  vaša je osobna odgovornost.

6. Pisane komunikacije

     Prema važećim zakonima, zahtijeva se da su neki podaci ili informacije koje vam šaljemo u pisanom obliku. Kada koristite naše stranice, prihvaćate         da će komunikacija s nama biti uglavnom u elektroničkom obliku. Kontaktirati ćemo vas putem elektroničke pošte ili vam pružiti informacije                     objavljivanjem obavijesti na našoj internet stranici. Za ugovorne svrhe, pristajete na ovo elektroničko sredstvo komunikacije i potvrđujete da su svi           ugovori, obavijesti, informacije i druge informacije koje vam pružamo elektronički, u skladu s bilo kojim pravnim zahtjevom te da                                          komunikacija kao takva može biti u pisanom obliku. Ovaj uvjet ne utječe na vaša zakonska prava.

7. Obavijesti

     Svi podaci dani s vaše strane se predaju u Somfy predstavništvo za Hrvatsku (BFT-ADRIA d.o.o.), Obrovac 39, 51218 Dražice, Hrvatska. Možda ćemo       vas obavijestiti putem elektroničke pošte ili poštanske adrese koju ste nam naveli prilikom popunjavanja upita, ili na bilo koji od načina navedenih u         točki 6 gore. Obavijest će se  smatrati primljenom i uspješno predanom odmah nakon što je objavljena na našoj internet stranici, 24 sata nakon                 što je elektronička pošta poslana ili tri dana od datuma kad je pismo bilo poslano. Za dokazivanje da su obavijesti bili predane, biti će dovoljno da se         dokaže, u slučaju pisma, da je to isto pismo bilo ispravno adresirano, pečatirano i predano u poštu , a u slučaju elektroničke pošte, da                                  je elektronička pošta kao takva bila poslana na naznačenu adresu elektroničke pošte primatelja.

8. Odustajanje

        1. Ako ne uspijemo, u bilo koje vrijeme tijekom trajanja ugovora, inzistirati na strogom poštivanju bilo koje od vaših obveza iz Ugovora ili bilo kojih              od ovih uvjeta, ili ako ne uspijemo ostvariti jedno od prava ili pravnih lijekova na koje smo prema ugovoru imali pravo, to ne mora značiti da                        odustajemo od tih prava ili pravnih lijekova i neće vas osloboditi usklađivanja s tim obvezama.

        2. Naše odustajanje od bilo koje parnice ne predstavlja odricanje od svih naknadnih parnica.

        3. Nijedno naše odustajanje od ovih uvjeta i odredbi ne stupa na snagu, osim ako nije izričito navedeno da je riječ o odustajanju i da je                                      komunicirano s vama u                              pisanom obliku u skladu s klauzulom 6.

9. Odvojivost

     Ako su bilo koji od ovih uvjeta ili bilo koje odredbe Ugovora određene nekog od nadležnih tijela kao nevažeći, nezakoniti ili neprovedivi u bilo kojoj mjeri, taj izraz, stanje       ili odredba će se u toj mjeri odvojiti od ostalih uvjeta i odredbi koje će i dalje vrijediti u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom.

10. Naša prava mogu se razlikovati od ovih uvjeta

       S vremena na vrijeme imamo pravo na izmjene i dopune ovih uvjeta.

11. Zakoni i propisi

        Zakoni Republike Hrvatske reguliraju ovu internet stranicu i u slučaju bilo kakvog spora koji proizlazi iz vašeg pristupa ili korištenja ove internet stranice, isključivo  podliježete sudskoj nadležnosti sudova u Republici Hrvatskoj.