Što se događa s mojim dvorišnim vratima ako nestane struje?

(8) 12.10.2018
I dalje možete otvarati dvorišna vrata tako da ih otključate ručno ili pomoću opcionalne pomoćne baterije.