Popis za provjeru za garažna vrata

(3) 12.10.2018

Prije odabira motoriziranog sustava potrebno je provjeriti: 
1. Postoji li napajanje na mjestu na koje želite montirati motor? 
2. Funkcioniraju li vrata kako bi trebala? Jesu li mehanički u dobrom stanju i pravilno balansirana? 
3. Je li struktura garaže (zidovi, grede, pregrade itd.) u dovoljno dobrom stanju za montažu motoriziranog sustava? 
4. Otvara li se vaša garaža kako bi trebala? 5. Koliko imate prostora dostupnoga za postavljanje motora?